Novinky z našej firmy

ZNAČKA KVALITY Q PRE 3. GENERÁCIU TEPELNÝCH ČERPADIEL

Vážení zákazníci a obchodní partneri, radi by sme sa s Vami podelili o radostnú udalosť. Národná komisia AVTČ pre udeľovanie značky kvality pri EHPA nás informovala, že dňa 11.7.2017 vyslovila súhlas s udelením značky kvality Q pre naše výrobky: Tepelné čerpadla S-Therm 3. generácie GSH 110ERAD a GSH 130ERAD.

Viac informácií...

TEPELNÉ ČERPADLÁ S-THERM+

Kvalitné výrobky s komfortnou obsluhou

SZÚ certifikovaný výrobekNaše produkty znamenajú absolútnu špičku v oblasti tepelných čerpadiel vzduch-voda. Všetky hodnoty v technických údajoch boli namerané v súlade s normou EN14511-2:2012/EPHA a v meraní bol tiež zahrnutý systém odmrazovania. Výrobky sú certifikované autorizovanou štátnou skúšobňou.

 

 Viac informácií                     Certifikáty