Novinky z našej firmy

Slavnostné otvorenie nového showroomu SINCLAIR

Dňa 20.1.2017 bol slávnostne otvorený nový showroom SINCLAIR.

Slávnostné otvorenie prebehlo za účasti konateľov spoločnosti a obchodného riaditeľa, ktorí prestrihli pásku a odštartovali tak novú éru prezentácie našich výrobkov SINCLAIR. Slávnostného otvorenia sa taktiež zúčastnili zamestnanci našej spoločnosti. Nový reprezentatívny showroom bude slúžiť predovšetkým na prezentáciu výrobkov, privítanie a jednanie s obchodnými partnermi.

TEPELNÉ ČERPADLÁ S-THERM+

Kvalitné výrobky s komfortnou obsluhou

SZÚ certifikovaný výrobekNaše produkty znamenajú absolútnu špičku v oblasti tepelných čerpadiel vzduch-voda. Všetky hodnoty v technických údajoch boli namerané v súlade s normou EN14511-2:2012/EPHA a v meraní bol tiež zahrnutý systém odmrazovania. Výrobky sú certifikované autorizovanou štátnou skúšobňou.

 

 Viac informácií                     Certifikáty