Novinky z našej firmy

NOVÝ S-THERM 3. GENERÁCIE

Pred novou vykurovacou sezónou naša firma uviedla na trh tretiu generáciu tepelného čerpadla S-Therm, ktorá je zapísaná do dotačných programov: „Nová zelená úsporám“ a „Dotácia na výmenu kotlov“.

Nová generácia si zachováva splitové prevedenie a je navrhnutá predovšetkým na vykurovanie budov s vykurovacou sústavou, kde prevažuje podlahové kúrenie. Konštrukcia jednotiek umožňuje vykurovanie budov s radiátormi, ale je potrebné zobrať na vedomie, že vyššia teplota ohrevnej vody o niečo znižuje vykurovací faktor (COP) a je limitovaná maximálnou výstupnou teplotou vody 55 °C. Ďalej nechýba možnosť ohrevu teplej vody. Tepelné čerpadlo môže byť použité aj na chladenie s teplotou chladiacej vody nad teplotou kondenzácie. Napríklad vhodná kombinácia je s chladiacim stropom. V opačnom prípade dochádza ku kondenzácii na komponentoch vnútornej jednotky tepelného čerpadla čo je nežiaduce.

Pre používateľa je pripravené intuitívne ovládanie, ktoré umožňuje jednoduché nastavenie. Komfortnému ovládaniu jednotiek ďalej napomáha možnosť pripojenia jednotky na internet a využiť možnosti vzdialeného ovládania.

CHCEM NOVÝ S-THERM 3. GENERÁCIE!

TEPELNÉ ČERPADLÁ S-THERM+

Kvalitné výrobky s komfortnou obsluhou

SZÚ certifikovaný výrobekNaše produkty znamenajú absolútnu špičku v oblasti tepelných čerpadiel vzduch-voda. Všetky hodnoty v technických údajoch boli namerané v súlade s normou EN14511-2:2012/EPHA a v meraní bol tiež zahrnutý systém odmrazovania. Výrobky sú certifikované autorizovanou štátnou skúšobňou.

 

 Viac informácií                     Certifikáty