Novinky z našej firmy

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM A DOTÁCIA NA VÝMENU KOTLOV

TEPELNÉ ČERPADLÁ S-THERM+

Kvalitné výrobky s komfortnou obsluhou

SZÚ certifikovaný výrobekNaše produkty znamenajú absolútnu špičku v oblasti tepelných čerpadiel vzduch-voda. Všetky hodnoty v technických údajoch boli namerané v súlade s normou EN14511-2:2012/EPHA a v meraní bol tiež zahrnutý systém odmrazovania. Výrobky sú certifikované autorizovanou štátnou skúšobňou.

 

 Viac informácií                     Certifikáty