Novinky z našej firmy

12.7.2017

ZNAČKA KVALITY Q PRE 3. GENERÁCIU TEPELNÝCH ČERPADIEL

Vážení zákazníci a obchodní partneri, radi by sme sa s Vami podelili o radostnú udalosť. Národná komisia AVTČ pre udeľovanie značky kvality pri EHPA nás informovala, že dňa 11.7.2017 vyslovila súhlas s udelením značky kvality Q pre naše výrobky: Tepelné čerpadla S-Therm 3. generácie GSH 110ERAD a GSH 130ERAD.

Viac informácií...


26.4.2017

NOVÝ S-THERM 3. GENERÁCIE

Pred novou vykurovacou sezónou naša firma uviedla na trh tretiu generáciu tepelného čerpadla S-Therm, ktorá je zapísaná do dotačných programov: „Nová zelená úsporám“ a „Dotácia na výmenu kotlov“.

Nová generácia si zachováva splitové prevedenie a je navrhnutá predovšetkým na vykurovanie budov s vykurovacou sústavou, kde prevažuje podlahové kúrenie. Konštrukcia jednotiek umožňuje vykurovanie budov s radiátormi, ale je potrebné zobrať na vedomie, že vyššia teplota ohrevnej vody o niečo znižuje vykurovací faktor (COP) a je limitovaná maximálnou výstupnou teplotou vody 55 °C. Ďalej nechýba možnosť ohrevu teplej vody. Tepelné čerpadlo môže byť použité aj na chladenie s teplotou chladiacej vody nad teplotou kondenzácie. Napríklad vhodná kombinácia je s chladiacim stropom. V opačnom prípade dochádza ku kondenzácii na komponentoch vnútornej jednotky tepelného čerpadla čo je nežiaduce.

Pre používateľa je pripravené intuitívne ovládanie, ktoré umožňuje jednoduché nastavenie. Komfortnému ovládaniu jednotiek ďalej napomáha možnosť pripojenia jednotky na internet a využiť možnosti vzdialeného ovládania.

CHCEM NOVÝ S-THERM 3. GENERÁCIE!


26.4.2017

Slavnostné otvorenie nového showroomu SINCLAIR

Dňa 20.1.2017 bol slávnostne otvorený nový showroom SINCLAIR.

Slávnostné otvorenie prebehlo za účasti konateľov spoločnosti a obchodného riaditeľa, ktorí prestrihli pásku a odštartovali tak novú éru prezentácie našich výrobkov SINCLAIR. Slávnostného otvorenia sa taktiež zúčastnili zamestnanci našej spoločnosti. Nový reprezentatívny showroom bude slúžiť predovšetkým na prezentáciu výrobkov, privítanie a jednanie s obchodnými partnermi.


TEPELNÉ ČERPADLÁ S-THERM+

Kvalitné výrobky s komfortnou obsluhou

SZÚ certifikovaný výrobekNaše produkty znamenajú absolútnu špičku v oblasti tepelných čerpadiel vzduch-voda. Všetky hodnoty v technických údajoch boli namerané v súlade s normou EN14511-2:2012/EPHA a v meraní bol tiež zahrnutý systém odmrazovania. Výrobky sú certifikované autorizovanou štátnou skúšobňou.

 

 Viac informácií                     Certifikáty