ZNAČKA KVALITY Q

Asociácia pre využitie tepelných čerpadiel zastrešuje a propaguje európsku značku kvality tepelných čerpadiel Q, pre tepelné čerpadlá predávané na našom trhu.


O Značke kvality

Značka kvality EHPA - štítok kvality pre tepelné čerpadlá má historický základ v činnosti združenia tepelných čerpadiel štátov Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, kedy vznikla potreba vytvoriť spoločný súbor požiadaviek na zaistenie kvality výrobkov a služieb pre tepelné čerpadlá (označenie kvality D-A-CH pre nemecky hovoriace krajiny).

„Značka kvality“, založená na požadovaných kritériách, môže úspešne napomôcť ďalšiemu rozvoju rastúceho trhu tepelných čerpadiel, a to hlavne tým, že:

 • Poskytuje spotrebiteľovi istotu, že označený výrobok má garantované kvalitatívne parametre.
 • Potvrdzuje, že dovozca alebo výrobca poskytuje dostatočnú technickú podporu a má vybudovanú servisnú sieť.
 • Je podkladom pre prideľovanie dotácií a podpory na tepelné čerpadlá.
 • Oddeľuje na trhu preverené značky tepelných čerpadiel a značky, pri ktorých nie sú udávané parametre nezávislej kontroly.

Na pridelenie značky kvality EHPA musí tepelné čerpadlo spĺňať kritéria testu EHPA a distribútor musí spĺňať tieto kľúčové požiadavky.

 1. Zhoda všetkých hlavných komponentov a súlad s medzinárodnými a vnútroštátnymi predpismi a nariadeniami (CE)
 2. Minimálne hodnoty efektívnosti (COP):

  Zem–voda B0/W35 4,3
  Voda–voda W10/W35 5,1
  Vzduch–voda A2/W35 3,1
  Priame odparovanie–voda E4/W35 4,3

 3. Potvrdenie hladiny akustického výkonu
 4. Existencia predajnej siete, technickej podpory a servisu
 5. Dokumentácia k tepelnému čerpadlu v slovenskom jazyku
 6. Existencia servisnej siete s 24. hodinovou reakčnou dobou
 7. Dvojročná plná záruka so záväzkom dodávok náhradných dielov po dobu najmenej desiatich rokov

Databáza pridelených značiek kvality

Zoznam skúšobní registrovaných v EHPA