Nová zelená úsporám a Dotácia na výmenu kotlov

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

novázelenáúsporám

1. Výstavba rodinných domov s veľmi nízkou energetickou náročnosťou

Dotácia na výstavbu nových rodinných domov s veľmi nízkou energetickou náročnosťou a taktiež zmena dokončenej budovy, ktorá pred spustením zmeny nespĺňa definíciu rodinného domu.

2. Efektívne využitie zdrojov energie

Dotácia na výmenu neekologického zdroja tepla (spaľujúci napríklad uhlie, koks, uhoľné brikety) za efektívne ekologicky šetrné zdroje (napríklad kotol na biomasu, tepelné čerpadlo s elektrickým alebo plynovým pohonom *, plynový kondenzačný kotol) alebo napojenie na sústavu zásobovania teplom s vyšším ako 50% podielom OZE.

Na výmenu elektrického vykurovania za systémy s tepelným čerpadlom.

Začatie príjmu žiadostí: 22. októbra 2015
Ukončenie príjmu žiadostí: vyčerpaním stanovenej alokácie alebo najneskôr do 31. decembra 2021

Viac informácií: http://www.novazelenausporam.cz/


DOTÁCIA NA VÝMENU KOTLOV

kotlíkové dotace

Dotáciu vo výške až 127 500 Kč získate na výmenu kotlov na pevné palivo s ručným prikladaním za nový plynový kondenzačný kotol, tepelné čerpadlo, kotol na biomasu alebo automatický kombinovaný kotol. Použiť ju môžete na obstaranie zdroja vykurovania a jeho inštaláciu v rodinnom dome, novú alebo zrekonštruovanú vykurovaciu sústavu, úpravy spalinových ciest aj spracovanie dokumentácie. Po novom nie je potrebné realizovať mikroenergetické opatrenia, napr. čiastkovú výmenu okien alebo zateplenie strechy.

Občania v oblastiach s najviac znečisteným ovzduším získajú bonus vo výške 7 500 korún. Kto sa rozhodne kombinovať dotáciu na výmenu kotlov so žiadosťou o podporu v programe Nová zelená úsporám, môže získať ďalší bonus vo výške až 40 000 korún. V druhej vlne plánujeme do konca roka 2019 vymeniť ďalších 35 tisíc kotlov.

Ako požiadať o dotáciu?

Dotácie na výmenu kotlov budú pre občanov administrovať krajské úrady. V prvom rade sa preto informujte na vašom krajskom úrade, kedy vyhlásia výzvu k podávaniu žiadostí o dotáciu pre občanov. Informácie nájdete buď na webových stránkach vášho kraja, na nástenke krajského úradu, môžete ich získať aj telefonicky na špeciálnej telefonickej linke vášho kraja alebo sledujte dennú tlač.

Viac informácií...