Dňa 6.12. 2012 bola naša spoločnosť prijatá medzi riadnych členov Asociácie pre využitie tepelných čerpadiel AVTČ

LOGO AVTČ

 

 

 

 

 

Asociácia pre využitie tepelných čerpadiel je jedinou profesijnou organizáciou združujúcou spoločnosti zaoberajúce sa technológiou tepelných čerpadiel v Českej republike. Členom asociácie sa po splnení náročných vstupných podmienok stávajú iba významní výrobcovia a dovozcovia tepelných čerpadiel v ČR.