S-THERM+ 2 EVI SCROLL

Série S-THERM+ 2 byla navržena speciálně pro chladné podnebí. Může pracovat při okolních teplotách až -20 °C. Základní filozofií této série je uspokojení všech požadavků na vytápění během mrazivé zimy a umožnění chlazení během parného léta a podzimu.


VNITŘNÍ JEDNOTKY

VENKOVNÍ JEDNOTKY


Proč tepelné čerpadlo SINCLAIR S-THERM+ 2 a jaké jsou jeho výhody?

Řídicí jednotky většiny v současnosti vyráběných tepelných čerpadel systému vzduch – voda regulují množství chladiva termostatickým nebo elektrickým expanzním ventilem na požadovanou teplotu přehřátí podle teploty a tlaku chladiva většinou bez zohlednění stavu ostatních uzlů systému tepelného čerpadla.

Řídicí jednotka tepelného čerpadla SINCLAIR S-THERM+ 2 optimalizuje řídicí proces čerpadla z komplexního pohledu, to znamená s využitím řady dalších údajů, které snímá v důležitých uzlech celého systému. Do regulačního procesu vstupují údaje o venkovní teplotě, teplotě kompresoru, teplotě a tlaku chladiva, o poloze regulačních ventilů, teplotě a průtoku topné vody, o průtoku vzduchu přes výparník atd..

Komplexní pohled na problematiku řízení provozu tepelného čerpadla daleko pružněji a přesněji reaguje na změny fyzikálních veličin, které mají vliv na účinnost celého systému. Další výhodou je skutečnost, že z monitorovaného průběhu těchto důležitých fyzikálních veličin řídicí jednotka předvídá jejich očekávaný průběh a dokáže tak na jejich změny reagovat s předstihem. Výsledkem je pak hladký průběh regulačního procesu bez výkyvů a překmitů, kterými trpí dosavadní méně sofistikované nebo univerzální řídicí jednotky, a výrazně vyváženější provoz celého systému tepelného čerpadla SINCLAIR S-THERM+ 2.

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo SINCLAIR S-THERM+ 2 včetně jeho řídicí jednotky je navrženo jako komplexní systém zajišťující efektivní hospodaření s tepelnou energií pro vyvážený a efektivní provoz domu včetně začlenění solárních článků jako doplňkového zdroje tepelné energie a možností vyhřívání bazénu. Je však samozřejmě závislé na trvalém přísunu nezbytného množství elektrické energie pro jeho provoz z elektrické sítě. Pro případ výpadku elektrické sítě je možné osadit řídicí jednotku zvláštním příslušenstvím GSM modulem s bateriovým napájením, který při výpadku sítě odešle na určená telefonní čísla SMS o této události nebo při fatální poruše systému informace o jeho stavu, které poslouží provozovateli čerpadla v případě jeho nepřítomnosti k přijetí nutných kroků k obnově provozu nebo zajištění potřebných opatření.

Standardní výbava zahrnuje LAN modul jehož prostřednictvím lze vzdáleně systém ovládat a sledovat polokální síti i po internetu. Přes internet se teplené čerpadlo ovládá pomocí webového rozhraní na těchto stránkách. Webové rozhraní umožňuje nastavení všech parametrů jako při nastavování přímo na vnitřní jednotce a to v intuitivní grafické formě. Pro vyzkoušení ovládání tepelného čerpadla klikněte na tlačítko „Přihlásit“ v pravém horním rohu nebo přejděte na následující odkaz: /cs/service/login/, následně použijte tyto přihlašovací údaje:

Login: demo
Heslo: sinclair

Tepelné čerpadlo SINCLAR - tablet a smart phone

Ukázka vzdáleného ovládání pomocí tabletu nebo chytrého mobilního telefonu v lokální síti