Akumulační nádrže a ohřívače teplé vody

Důležitou součástí topného systému jsou i akumulační nádrže. Při nevhodně zvolené nádrži může celý systém velmi utrpět a ve výsledku se zhorší návratnost celého systému.

Z tohoto důvodu společnost SINCLAIR dodáva sortiment akumulačních nádrží vyladěných pro optimální spolupráci s tepelnými čerpadly. Díky tomu máte jistotu že pokud zvolíte akumulační nádrž SINCLAIR bude s tepelným čerpadlem spolupracovat bez nejmenších problémů a nebude snižovat jeho účinnost.


SMALTOVANÉ NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY

Tyto nádrže představují základ sortimentu pro ohřev teplé vody. Jejich dlouhá životnost je zaručena smaltovanou vnitřní nádrží, která je velmi odolná. U nepřímotopných ohřívačů teplé vody je v objemu vnitřní nádrže akumulována právě teplá voda a topná voda protéká přes výměník. U těchto nádrží je plocha výměníku zvětšena tak, aby bylo možné připojit na tento výměník tepelné čerpadlo. Klasické nádrže určené pro plynové kotle, či jiné vysokoteplotní zdroje mají plochu výměníku malou. Tepelné čerpadlo, které pracuje s nižší teplotou vody, tak nedokáže dostatečně předávat teplo v takovém výměníku a mohou nastat problémy s jeho provozem.

Smlatovaný nepřímotopný ohřívač teplé vody


NEREZOVÉ NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY

Nerezové ohřívače teplé vody jsou vysoce kvalitní, díky použitému materiálu. Nerezová ocel je použita jak na výměník tak na nádrž jako takovou. I u těchto ohřívačů je zvětšena plocha výměníku stejně jako u smaltované varianty. Díky kvalitní izolaci je pak velmi nízká tepelná ztráta nádrže, vychládání vody v nádrži. Tím je docíleno nižší spotřeby energie. Pro případ porychy tepelného čerpadla, či jako výpomoc při nízkých teplotách je možno zásobník osadit elektrickou topnou patronou o výkonu až 6 kW.

Nerezové nepřímotopné ohřívače teplé vody


AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Jedná se o základní akumulační nádrže. Všechny nádrže mají několik výstupů do topného systému v různých výškách, je tak možno odebírat různé teploty vody podle toho v jakém systému bude daná voda využita. Do radiátorů tak můžeme vodu odebírat z nejvyššího výstupu, kde je nejvyšší teplota. Naopak do podlahového vytápění pak odebereme vodu s nižšších výstupů kde je voda chladnější. Díky tomu není potřeba vodu na výstupech směšovat a tím mařit energii.

Akumulační nádrž


KOMBINOVANÉ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Tyto nádrže představují kombinaci klasické akumulační nádrže a ohřívače teplé vody. Nádrž je rozdělena perforovanou přepážkou na dvě části. Spodní slouží pro akumulaci topné vody, vrchní pak pro ohřev teplé vody. Teplá voda je v nádrži ohřívána průtočným způsobem. Studená voda z vodovodního řadu vstupuje do nádrže v její spodní části, kde se předehřívá topnou vodu. Poté pokračuje do horní části kde se dohřívá na požadovanou teplotu a následně vystupuje z nádrže. Díky tomuto způsobu ohřevu není potřeba řešit dezinfekci vody, tak jako u zásobníkových ohřívačů vody, kde voda stojí. V nabídce je také verze se dalším výměníkem, který může být napojen na solární systém, či jiný zdroj tepla.

Kombinovaná akumulační nádrž