Novinky z naší firmy

NOVÝ S-THERM 3. GENERACE

Před novou topnou sezónou naše firma uvádí na trh třetí generaci tepelného čerpadla S-Therm, která je zapsána do dotačních programů: Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace.

Nová generace si zachovává splitové provedení a je navržena především pro vytápění budov s otopnou soustavou, kde převažuje podlahové vytápění. Konstrukce jednotek umožňujevytápění budov s radiátory ale je potřeba brát na vědomí že vyšší teplota topné vody o něco snižuje topný faktor (COP) a je limitována maximální výstupní teplotou vody 55 °C. Dále nechybí možnost ohřevu teplé vody.  Tepelné čerpadlo může být použito i pro chlazení s teplotou chladící vody nad teplotou kondenzace. Například vhodná kombinace je s chladícím stropem. V opačném případě dochází ke kondenzaci na komponentech vnitřní jednotky tepelného čerpadla což je nežádoucí.

Pro uživatele je připraveno intuitivní ovládání, které umožňuje snadné nastavení. Komfortnímu ovládání jednotek dále napomáhá možnost připojení jednotky na internet a využít možnosti vzdáleného ovládání.

CHCI NOVÝ S-THERM 3. GENERACE!

TEPELNÁ ČERPADLA S-THERM+

Kvalitní výrobky s komfortní obsluhou

SZÚ certifikovaný výrobekNaše produkty znamenají absolutní špičku v oblasti tepelných čerpadel
vzduch-voda. Všechny hodnoty v technických údajích byly naměřeny v souladu s normou EN14511-2:2012/EPHA a v měření byl také zahrnut systém odmrazování. Výrobky jsou certifikovány autorizovanou státní zkušebnou.

 Více informací                     Certifikáty