Značka kvality Q

Asociace pro využití tepelných čerpadel zaštiťuje a propaguje evropskou značku kvality tepelných čerpadel Q, pro tepelná čerpadla prodávaná na našem trhu.


O Značce kvality

Značka kvality EHPA  - štítek kvality pro tepelná čerpadla má historický základ v činnosti sdružení tepelných čerpadel zemí Německa, Rakouska a Švýcarska, kdy vznikla potřeba vytvořit společný soubor požadavků na zajištění kvality výrobků a služeb pro tepelná čerpadla (označení kvality D-A-CH pro německy mluvící země).

„Značka kvality“, založená na požadovaných kritériích, může úspěšně napomoci dalšímu rozvoji rostoucího trhu tepelných čerpadel a to zejména tím, že:

 • Poskytuje spotřebiteli jistotu, že označený výrobek má garantované kvalitativní parametry.
 • Potvrzuje, že dovozce nebo výrobce poskytuje dostatečnou technickou podporu a má vybudovanou servisní síť.
 • Je podkladem pro přidělování dotací a podpor na tepelná čerpadla.
 • Odděluje na trhu prověřené značky tepelných čerpadel a značky, u kterých nejsou udávané paramerty nezávisle kontrolovámy.

Pro přidělení značky kvality EHPA musí tepelné čerpadlo splňovat kriteria testu EHPA a distributor musí splňovat tyto klíčové požadavky.

 1. Shoda všech hlavních komponentů a soulad s mezinárodními  a  vnitrostátními předpisy a nařízeními (CE)
 2. Minimální hodnoty efektivnosti (COP):

  Země–voda B0/W35 4,3
  Voda–voda W10/W35 5,1
  Vzduch–voda A2/W35 3,1
  Přímé odpařování–voda E4/W35 4,3

 3. Potvrzení hladiny akustického výkonu
 4. Existence prodejní sítě, technické podpory a servisu
 5. Dokumentace k tepelnému čerpadlu v českém jazyce
 6. Existence servisní sítě s 24. hodinovou reakční dobou
 7. Dvouletá plná záruka se závazkem dodávek náhradních dílů po dobu nejméně deseti let

Databáze pridělených značek kvality

Seznam zkušeben registrovaných v EHPA