Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

novázelenáúsporám

1. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu.

2. Efektivní využití zdrojů energie

Dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo s elektrickým či plynovým pohonem*, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE.

Na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem.

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: Vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do  31. prosince 2021

Více informací: http://www.novazelenausporam.cz/


KOTLÍKOVÉ DOTACE

kotlíkové dotace

Dotaci ve výši až 127 500 Kč získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním  za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Použít ji můžete na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace. Nově není třeba realizovat mikro energetická opatření, např. dílčí výměnu oken či zateplení střechy.

Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7 500 korun. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun. Ve druhé vlně plánujeme do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc kotlů.

Jak požádat o dotaci?

Kotlíkové dotace budou pro občany administrovat krajské úřady. V první řadě se proto informujte na vašem krajském úřadě, kdy vyhlásí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro občany. Informace najdete buď na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky na speciální telefonní lince vašeho kraje nebo sledujte denní tisk.

Více informací...