Historie tepelných čerpadel

První zmínky o tepelném čerpadle jsou již z 19. století. Lord Kelvin předpověděl jejich příchod ve své druhé větě termodynamické. Z této věty vyplývá, že pokud nemůže teplo přejít ze studenějšího tělesa na teplejší samo, musíme mu nějak pomoci. Tento problém řeší právě tepelné čerpadlo. Prakticky tento problém začal řešit ve čtyřicátých letech 20. století Robert Weber, který při svých pokusech s ochlazováním zjistil, že kondenzátor mrazicího přístroje se značně zahřívá.

Nástup tepelných čerpadel je datován do roku 1980 v době ropné krize. Zde je zaznamenán velký nárůst počtu instalací tepelných čerpadel. V důsledku této ropné krize lidé ustupovali od vytápění fosilními palivy, olejem a snažili se najít jiný způsob získání tepla. Strmý nárůst instalací v důsledku ropné krize byl vystřídán velkým poklesem a následným útlumem, který trval téměř 10 let. Tento propad zájmu o tepelná čerpadla byl způsoben nečekaným objevením těchto zařízení na trhu a hlavně nedostatečná odbornost firem, které při instalacích nebraly v potaz, zda bude tepelné čerpadlo fungovat správně s otopným systémem, který byl u zákazníka původně používán. V té době ještě nebyla čerpadla na současné technické úrovni a docházelo k častým poruchám. Ekonomický výsledek po instalaci nebyl často vůbec přesvědčivý. To všechno vedlo ke ztrátě zájmu o tepelná čerpadla a k dlouhému útlumu.

Opětovný rozvoj nastává až koncem 20. století společně se zvyšujícím se zájmem o životní prostředí a zdražováním energií.


 Tepelné čerpadlo SINCLAIR - nákres 01