S-THERM+

Tepelné čerpadlo S-THERM+ systému vzduch-voda je dodáváno ve splitovém provedení. Celek je tedy rozdělen na vnitřní a venkovní jednotku. Vnitřní jednotka obsahuje kompresor a do venkovní jednotky je vedeno pouze chladivové potrubí. Díky tomu nehrozí zamrznutí potrubí jako u kompaktních provedení, kde jsou veškeré komponenty ve venkovní jednotce. Chladivo bylo zvoleno R407c, které je ekologické (nepoškozuje ozonovou vrstvu) a má velmi dobré vlastnosti pro použití v tepelných čerpadlech. Celé tepelné čerpadlo je konstruováno tak aby mělo co nějvětší výdrž, proto je poskytována záruka 5 let. Vnitřní jednotka má ocelový rám a kryty, zároveň ale bylo myšleno i na zamezení přenosu vibrací a kompresor je proto uchycen přes silent bloky. Použité komponenty jsou od předních výrobců, tak aby byla zajištěna kvalita a dlouhodobá spolehlivost celého zařízení.

 • EVI kompresor pro vysokou teplotu výstupní vody Copeland
 • Oběhové čerpadlo WILO s řízením otáček
 • Průtokoměr HUBA
 • Danfoss softstarter
 • Emerson elektronické expanzní ventily
 • Řídicí systém SINCLAIR SMART

Specialitou je poté vlastní řídicí systém SINCLAIR SMART, který byl navržen pro co nejlepší chod tepelného čerpadla, a zároveň pro regulaci celého topného systému v domě. Tento systém má následující vlastnosti, které ho v současné době řadí ke špičce v této oblasti.

 • Regulace dvou ekvitermních orkuhů (každý s možností vlastního čidla venkovní teploty a nádrže)
 • Ohřev teplé vody (včetně ovládání cirkulace u větších budov)
 • Ohřev bazénu (včetně splnění požadovaných časů pro filtraci spínáním bazénového čerpadla)
 • Možnost natápění podle teploty vody nebo teploty v místnosti s možností korekce požadované teploty pomocí prvku v referenčí místnosti (SAU-100)
 • Automatické odmrazování výparníku v závislosti na klimatických podmínkách a stavu tepelného čerpadla
 • Řízení provozu dle signálu HDO (blokace v době vysokého tarifu)
 • Řízení bivalentního zdroje (3 kW topná patrona v jednotce + volitelné topné patrony v nádržích)
 • Řízení elektronických expanzních ventilů

Další vlastnosti:

 • Uzavřená řídící skříň se stupněm krytí IP60
 • LCD displeje s ovládánim pomocí JOG točítka
 • Teplota ohřívané vody až 65°C
 • Certifikováno autorizovanou státní zkušebnou

Značka kvality Q přidělena pro Českou republiku

Technické údaje:
Model SHP-140 IRC SHP-180 IRC
A10/W35 Topný výkon 15,55 kW 17,88 kW
Příkon 3,28 kW 3,90 kW
COP 4,75 (-) 4,58 (-)
A7/W35 Topný výkon 14,70 kW 16,79 kW
Příkon 3,28 kW 3,94 kW
COP 4,49 (-) 4,26 (-)
A2/W35 Topný výkon 11,38 kW 13,27 kW
Příkon 3,06 kW 3,77 kW
COP 3,72 (-) 3,52 (-)
A-7/W35 Topný výkon 10,30 kW 11,09 kW
Příkon 3,17 kW 3,85 kW
COP 3,25 (-) 2,88 (-)
A-15/W45 Topný výkon 8,81 kW 10,43 kW
Příkon 4,09 kW 4,95 kW
COP 2,16 (-) 2,11 (-)
A20/W35 Topný výkon 18,28 kW 22,32 kW
Příkon 3,28 kW 3,83 kW
COP 5,58 (-) 5,82 (-)
A35/W12 Chladicí výkon 10,90 kW 12,50 kW
Příkon 3,41 kW 4,46 kW
EER 3,20 (-) 2,80 (-)
Napětí / fáze / frekvence V / ph / Hz 400 / 3 / 50
Rozsah provozních teplot °C -20 ~ +40
Rozsah teplot ohřívané vody °C +12 ~ +65
Chladivo Typ / množství R-407C / 8,0 kg R-407C / 9,5 kg
Elektrický ohřev (bivalence) kW 3,0
Počet kompresorů - 1ks
Kompresor Typ COPELAND EVI scroll
Potrubí kapaliny mm 12
Potrubí plynu mm 22
Potrubí pro vodu mm DN25
Hladina akustického tlaku LpA v 1 m
dB 51
Rozměry (Š x V x H)
mm 602 x 1035 x 638
Hmotnost kg 159 150
"A10" značí vstupní teplotu vzduchu 10 °C a "W35" značí výstupní teplotu vody 35 °C, hodnoty naměřeny dle ČSN EN 14511-2:2012 včetně odtávání výparníku
Design a technické parametry jsou platné k lednu 2013 a mohou být bez upozornění změněny.

Venkovní jednotka tepelného čerpadla SINCLAIR S-THERM+ je tvořena pouze výparníkem, ventilátorem a expanzním ventilem. Díky minimalizaci pohyblivých dílů na venkovní jednotce bylo dosaženo vysoké životnosti. Také je díky absenci kompresoru jednotka velmi tichá a neruší tak svým provozem Vás, ani Vaše sousedy. Komponenty venkovní jednotky jsou následující:

 • Výparník s hydrofilní vrstvou a velkým rozestupem lamel pro lepší odtávání
 • Elektronický expanzní ventil Emerson
 • Ventilátor s řízením otáček pro nižší hlučnost
 • Funkce shazování sněhu (řízena řídicím systémem SINCLAIR SMART)

Technické údaje:
Model SHP-140 ERC SHP-180 ERC
Napájení - z vnitřní jednotky
Počet ventilátorů - 1ks
Příkon ventilátoru W 182
Směr proudení vzduchu - Vertikálny
Cirkulace vzduchu m3/hod. 4995
Průměr potrubí kapaliny mm 22
Průměr potrubí plynu mm 12
Hladina akustického tlaku LpA v 10m / 1m dB 38,2 / 58,2
Rozměry Š x V x H mm 1063 x 1102 x 1168
Hmotnost kg 95
Design a technické parametry jsou platné k lednu 2013 a mohou být bez upozornění změněny.