Dne 6.12. 2012 byla naše společnost přijata mezi řádné členy Asociace pro využití tepelných čerpadel AVTČ

LOGO AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel v České republice. Členem asociace se po splnění náročných vstupních podmínek stávají pouze významní výrobci a dovozci tepelných čerpadel v ČR.